Dystrybucja


GWS Poland prowadzi dystrybucję produktów z branży wyrobów ochronnych i medycznych w sieciach aptecznych, a także przez kanały pozaapteczne (FMCG).

Posiadamy uprawnienia  do pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi.

 Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Unii Europejskiej innowacyjnego urządzenia do topienia igieł Needle Smart.

Eksperci z nami współpracujący mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży na rynku farmaceutycznym, który jest niezwykle specyficzną branżą. Wiedza, szerokie kontakty i duże predyspozycje w prowadzeniu działań dystrybucyjnych niejednokrotnie przyczyniły się do sukcesów naszych Klientów.